م. ساحل (شعری بر لب خشک دریا)

شعر عریانی من بوسه ای می خواهد .

ای نور چشم من

سخنی است گوش کن

زندگی با ماجراهای فراوانش

ظاهری دارد

بسان بیشه ای بغرنج

ماجرای زندگی این دختر و  آن زن

با مشقتهای فراوان و توآم با درد

روزت گرامی باد ای زن

بهار نزدیک است

و با تو

گاممان استوار و پربارتر می شود

               ای زیبا گل.

بقول حافظ:

بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر

باغ شود سبز و شاخ گل ببر آید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۶ اسفند۱۳۸۵ساعت 19  توسط m.sahel   |